EL

RINAB Automation AB hanterar alla typer av elinstallationer i industrier, privatbostäder och fastigheter. Vi projekterar och installerar kompletta lösningar för optimerad funktion och energianvändning. Genom vår breda kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda helhetslösningar för de flesta behoven.

Vi utför även besiktning av elanläggning i samband med husköp eller husförsäljning.

Tjänster inom el:

 • Allmänna el- och teleinstallationer
 • Belysning
 • Kraft
 • Fiber
 • Tele, data och nätverk
 • Service och underhåll
 • Projektering
 • Besiktning av elanläggningar
 • Rotjobb

STYR- OCH REGLER SAMT ENERGILÖSNINGAR

RINAB Automation AB skräddarsyr helhetslösningar och hjälper dig att optimera energiförbrukningen. Eftersom vi själva programmerar DUC:ar och regulatorer kan vi hitta lösningar som passar alla behov. Vi ser till att din anläggning utnyttjas på bästa och mest ekonomiska sätt.

Tjänster inom styr- och regler samt energilösningar:

 • Energioptimeringar
 • Värmeåtervinning av frånluft
 • Optimering av drifttider för ventilationssystem
 • Belysningsstyrningar
 • Programmering av DUC
 • Produktförsäljning
 • Projektering
 • Service och underhåll

VENTILATION

Effektiv ventilation ger rätt inomhusklimat utan att förbruka onödigt mycket energi. Det innebär bland annat att det är rätt balans mellan frånluft och tilluft. Vi erbjuder ventilationslösningar samt all teknik som avser luftbehandling och klimatisering.

Tjänster inom ventilation:

 • Projektering
 • Kompletta installationer
 • Luftinjusteringar
 • Service och underhåll
 • OVK-besiktningar
 • Rotjobb

FIBER

Rinab Automation AB utför allt inom fiber från projektering till installation hos kund

 • Projektering och projektledning
 • Schaktarbeten för dukt till stamfiber
 • Tomtschakt från tomtgräns till husvägg
 • Blåsning och flottning av stamfiber i dukt
 • Svetsningsarbeten i foser och siter
 • Uppbyggnad av ortsammanbindande nät
 • Fastighetsnät i flerfamiljshus
 • Villainstallationer, både enskilda och villor i projekt
 • Företagsanslutningar
 • OTDR-mätning

OVK-BESIKTNING

Alla fastighetsägare är  skyldiga att utföra en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) med jämna mellanrum. Följ länken för att se vad som gäller för din fastighet.

SERVICEAVTAL

Regelbunden skötsel och tillsyn samt funktionsprovning av din anläggning med återrapportering till dig som kund gör att du får en säker anläggning utan onödiga avbrott. Vi erbjuder kundanpassade serviceavtal till fast pris.