Vi utför allt inom el, ventilation, styr- och regler samt fiber

RINAB Automation AB installerar och underhåller system inom el, fiberteknik, styr- och regler, brandlarm samt ventilation i fastigheter och anläggningar. Vi utför även besiktningar av elanläggningar i samband med husköp.

Du som fastighetsägare får alltid teknisk service av hög kvalitet.
RINAB Automation AB kombinerar specialistkompetenser från flera olika teknikområden och erbjuder ett heltäckande koncept.

Vi erbjuder även ventilationslösningar samt all teknik som avser luftbehandling och klimatanpassning.

RINAB Automation AB är medlem i Elektriska installatörsorganisationen EIO och Företagarna.