Referensobjekt

Säkerhetskansliet, Härnösand

Uppdragsgivare: Landstinget, Västernorrland

Entreprenaden innefattade  fullständiga installationer med funktionsansvar för kraft-, belysnings-, och teleanläggningar till fullt driftfärdigt skick.

Sundsvalls Kommuns IT Service

Uppdragsgivare: Drakfastigheter

Konstruktion,  leverans och montage, programmering, drifttagning, injustering, provning samt dokumentation av el-, styr- och regler samt övervakningsutrustning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning.

Svensk-Norska ambassaden i Luanda, Angola

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

Entreprenaden omfattade leverans och montage av styr- och övervakningsanläggning inklusive installation till fullt funktions- och driftfärdigt skick.

Även övervakning och ansvar för att  ingående ledningar, styr- och övervakningsdon samt elapparater hade rätt funktion och var rätt inkopplade ingick i entreprenaden.

Kråktorpets vindkraftverk sett från Holmsjön

Kråktorrpets och Nylandsbergets vindkraftpark i västra Medelpad

Uppdragsgivare:  Lule Building System AB

Entreprenaden bestod av blåsning av stamfiber inom området, svetsning i fos och site, installation av fiber i totalt 61 stycken vindkrafttorn samt OTDR-mätning.

Se montering av vindkrafttornen genom att klicka på länken:  

https://www.youtube.com/watch?v=h21rU-4X2bU

Brf. Guldsmeden

Uppdragsgivare: förvaltningsbolaget Castor

Renovering och ombyggnad av dagcentral till sju stycken nya lägenheter i entréplan. Arbetet har omfattat kanalisation, kraft, belysning och teletekniska anläggningar.

Basgränd och Kvarngatan

Uppdragsgivare: Servanet

Totaltentreprenad grävning, blåsning av fiberkabel och kundinstallationer. OTDR-mätning.

Samförläggning av kabel med Sundsvall Elnät.

Vi har ramavtal/serviceavtal med:

Akzo Nobel

Landrins bil

Mitt Sverige Vatten

Opus Bilprovning

Reko, Kretsloppsparken m fl

Servanet

S:t Olofs katolska församling

Sundsvall Elnät

Sundsvalls församling