Referenser

Referensobjekt

Vi har ramavtal/serviceavtal med:

MittSverige vatten
Akzo Nobel
Rylander bil/Landrins bil
Sundsvall Elnät
Sundsvalls Församling
S:t Olofs katolska församling
Reko, Kretsloppsparken m fl

Opus bilprovning

IT-Service center

Uppdragsgivare: Drakfastigheter
Utbyggnad/ombyggnad av kontor
Entreprenaden innehållande kraft, belysning, passersystem, brandlarm, data, nytt styrsystem för ventilation och kyla


Stödehuset/badhuset

Uppdragsgivare: Drakfastigheter
Utbyggnad/ombyggnad i befintliga fastigheter. Entreprenadinnehållande kraft, belysning, brandlarm och data.  Byte av äldre styrsystem för bad, värme, kyla och ventilation i hela fastigheten till ett nytt av fabrikat  Johnson Controls

 

Sundsvalls Kommuns IT Service
Uppdragsgivare: Drakfastigheter

Konstruktion,  leverans och montage av, programmering, drifttagning, injustering, provning och dokumentation av el-, styr- och regler samt övervakningsutrustning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning.


Säkerhetskansliet, Härnösand.

Uppdragsgivare: Landstinget, Västernorrland

Entreprenaden innefattade  fullständiga installationer med funktionsansvar för kraft-, belysnings-, och teleanläggningar till fullt driftfärdigt skick.


Svensk-Norska ambassaden i Luanga, Angola. 

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

Entreprenaden omfattade leverans och montage av styr- och övervaknings-anläggning inklusive installation till fullt funktions- och driftfärdig anläggning, varvid även ingår att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående ledningar, styr- och övervakningsdon samt elapparater, har rätt funktion och blir rätt inkopplade.


Brf. Guldsmeden

Uppdragsgivare: förvaltningsbolaget Castor

Renovering och ombyggnad av dagcentral till sju stycken nya lägenheter i entréplan. Arbetet har omfattat kanalisation, kraft, belysning och teletekniska anläggningar.

Unimedic i Matfors

Uppdragsgivare: Unimedic

Utbyggnad av lokaler med ett nytt höglager och påbyggnad av laboratorium. Ny kraft, belysning och teleanläggning har installerats i tillbyggnaden. Entreprenaden genomfördes som generalentreprenad och omfattade leverans av tjänster och materiel för en komplett installation med funktionsansvar för el till ett fullt driftfärdigt skick.

Sundsvalls behandlingscentrum
Uppdragsgivare: Drakfastigheter
Ombyggnad och energieffektivisering av ventilationsanläggningen.

 

Landstinget Västernorrlands kansli

Kyrkans hus i Sundsvall