Referenser

Vi har ramavtal/serviceavtal med:

Mittsverige vatten
Sundsvallskommun(Skifu, Drakfastigheter, Midlanda flygplats, Mitthem)
Timråkommun
Akzo Nobel
Rylander bil
Castor
Sundsvall Elnät
Ga-Församling
Oljehamnen i Sundsvall

Referensobjekt

IT-Service center

Uppdragsgivare: Drakfastigheter
Utbyggnad/ombyggnad av kontor
Entreprenaden innehåll kraft, belysning, passersystem, brandlarm, data, nytt styrsystem för ventilation och kyla

Postterminalen i Sundsvall

Uppdragsgivare: Riksbyggen
Vi bytte ut det gamla styrsystem för värme, kyla, ventilation för hela fastigheten till ett nytt av fabrikat Johnson Controls

Sveriges ambassad i Luanda-Angola

Uppdragsgivare: Statensfastighetsverk
Vi bytte ut det gamla styrsystem för värme, kyla, ventilation för hela fastigheten till ett nytt av fabrikat Johnson Controls

Stödehuset/badhuset

Uppdragsgivare: Drakfastigheter
Utbyggnad/ombyggnad i befintliga fastigheter
Entreprenaden innehåll kraft, belysning, brandlarm, data
Vi bytte ut det gamla styrsystem för bad värme, kyla, ventilation, i hela fastigheten till ett nytt av fabrikat Johnson Controls

Kv Öskaret, Telia

Uppdragsgivare: Riksbyggen
Vi bytte ut det gamla styrsystem för värme, kyla, ventilation för hela fastigheten till ett nytt av fabrikat Johnson Controls